mgr Agnieszka Potocka

Z wykształcenia jestem psychologiem. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale doskonalę swój warsztat pracy podejmując studia podyplomowe oraz biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Ponadto zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, a także neuropsychologiczną diagnozą dzieci i dorosłych

Kwalifikacje:

 • Studia Magisterskie na kierunku Psychologia (specjalność: psychologia kliniczna i neuropsychologia) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Diagnoza i terapia neuropsychologiczna.
 • Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku na kierunku Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.
 • Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne.
 • Szkolenie dla specjalistów I stopnia w Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie - Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym.
 • Szkolenie dla specjalistów II stopnia w Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie - Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodzin.
 • Szkolenie z zakresu Terapii dzieci nadpobudliwych psychoruchowo organizowane przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii w Poznaniu.
 • Certyfikat z zakresu Diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów w starszym wieku szkolnym – pogłębiona diagnoza specjalistyczna i opiniowanie; szkolenie organizowanie przez Pomorskie Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji Matematycznej.
 • Certyfikat uprawniający do prowadzenia badania słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego (SAT) – Słuch obwodowy i centralne przetwarzanie.
 • Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii organizowane przez Ministerstwo Zdrowia w Poznaniu.
 • Ukończenie szkolenia ADOS-2 w diagnostyce klinicznej uprawniające do badania testem ADOS-2. Szkolenie organizowane przez Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED.
 • Terapeuta TUS – szkolenie ukończone w Tutor Hanna Szyszkowska Warszawa.
 • Ukończenie szkolenia „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I” organizowane przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.
 • Ukończenie szkolenia „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. II – Rodzeństwo bez rywalizacji” organizowane przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.
 • Praktyk Metody Kids’ Skills Dam Radę! oraz Jestem z Ciebie dumny - szkolenie organizowane przez Instytut Psychologii i Edukacji Dziecka w Poznaniu.
 • Szkolenie I stopień TSR – szkolenie podstawowe organizowane przez Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Pabianicach.
 • Szkolenie TSR – poziom zaawansowany, organizowane przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR Alarcon Arias sp.j. w Warszawie – maj 2023r.

Doświadczenie zawodowe jak dotąd zdobywałam w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie na oddziale neurologii oraz w Szpitalu Specjalistycznym w Pile także na oddziale neurologii, w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W zakresie pracy z dziećmi swoje umiejętności rozwijałam w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w Szkole Podstawowej w Pile oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile. Obecnie na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gdańsku oraz w Pilskim Centrum Psychoterapii