mgr Anna Major

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto, ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Praca w Szpitalu Specjalistycznym w Pile oraz w Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot w Pile była cenny źródłem moich doświadczeń zawodowych.

Od 2013 roku pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jako psycholog. Prowadzę terapię psychologiczną dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia mającego na celu uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Poddaję się regularnej superwizji.

Czym się zajmuję?

  • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych (potrzeba rozwoju własnej osoby, problemy w relacjach, problemy w pracy, doświadczanie lęku, poczucia niezadowolenia z życia, dolegliwości zdrowotne i inne);
  • Poradnictwo psychologiczne;
  • Diagnoza psychologiczna (w oparciu o metody testowe, wywiad, obserwację);
  • Wsparcie psychologiczne w kryzysie zdrowotnym (zaburzenia psychosomatyczne, choroby nowotworowe, kardiologiczne, cukrzyca, przygotowanie do zabiegów medycznych, itp.);
  • Pomoc psychologiczna w zmianie nawyków zdrowotnych (kształtowanie nawyków prozdrowotnych, m.in. rzucanie palenia, zmiana diety);
  • Warsztaty psychologiczne (umiejętności komunikacyjne, trening asertywności, radzenie sobie ze stresem) – to w późniejszym terminie.