mgr Katarzyna Menakiewicz

Od kilkunastu lat pracuję jako psychoterapeutka z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, w tym z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Jestem psychopedagogiem, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podwójnie certyfikowanym terapeutą uzależnień. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, zorganizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych, a także wieloletnie szkolenie w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia (również DDA) od alkoholu, organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trakcie pracy psychoterapeuty uzależnień w poradniach i ośrodkach stacjonarnych wzbogaci-łam swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze), jak również uzależnionym behawioralnie (Internet, hazard, zaburzenia odżywiania). Podniosłam umiejętności w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej i par; psychoedukacji, treningów umiejętności rozwoju osobistego i warsztatów nawrotów choroby alkoholowej.
Zrealizowałam cykl zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień w poznańskich i pilskich szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach programów unijnych, mogłam pomagać samotnym matkom, osobom wykluczonym społecznie i ludziom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Swoje osobiste doświadczenia przekazuję osobom współuzależnionym i dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Doradzam również rodzicom nastolatków, którzy mają kontakt ze środkami psychoaktywnymi.

Inspiruje mnie pomaganie drugiemu Człowiekowi. Mogę szczerze przyznać, że moja pasja stała się moją pracą!

Katarzyna Menakiewicz