Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

W życiu dzieci i młodzieży czasami pojawiają się trudności, z którymi nie zawsze rodzice potrafią sobie sami poradzić. Problemy pojawiają się w domu, szkole, przedszkolu, w relacjach z rówieśnikami. Warto w takich momentach skonsultować się ze specjalistą, który pomoże poradzić sobie z tymi trudnościami.

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży obejmuje:

 • depresję, lęki,
 • nadmierną lękliwość,
 • nieśmiałość,
 • uzależnienia,
 • brak motywacji,
 • zachowania impulsywne i agresję,
 • trudności w relacjach, kontaktach z rówieśnikami,
 • uzależnienia,
 • problemy szkolne i wychowawcze,
 • trudności w relacjach z rodzicami,
 • problemy emocjonalne,
 • tiki, fobie,
 • moczenie,
 • zaburzenia związane z odżywianiem,
 • niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć,
 • inne problemy okresu dojrzewania,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania itp.

Jak przebiega terapia dzieci i młodzieży?

Sesja terapeutyczna polega na spotkaniach dziecka, nastolatka i/lub rodzica z terapeutą. Terapia odbywa się początkowo z samymi rodzicami (pierwsze spotkanie konsultacyjne z psychologiem) w celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania.

Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie młodej osoby z terapeutą, podczas którego poznaje się dziecko, co służy pogłębieniu diagnozy problemu.

Po rozpoznaniu przez terapeutę specyfiki przejawianych przez dziecko / młodzież trudności, ustala się cel i plan psychoterapii, rozpoczynając sesje terapeutyczne. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub rozmowy, w zależności od wieku pacjenta i specyfiki problemu. W sytuacji, kiedy małe dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, konieczna jest obecność opiekuna na pierwszych sesjach. Zazwyczaj już po kilku spotkaniach dziecko czuje się gotowe do pozostania sam na sam z terapeutą.

Czasami wystarczy kilka wizyt, ale zdarza się, że wskazana jest dłuższa terapia. W niektórych przypadkach bywa tak, że problemy z dziećmi / nastolatkami są wynikiem trudności, jakie rodzice przeżywają w dorosłym życiu i wtedy mogą się okazać wskazane indywidualne spotkania rodzica z psychoterapeutą lub terapia rodzinna.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy.

Psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w naszym Centrum prowadzą:
mgr Mirosława Rojek
mgr Aleksander Samorski
mgr Anna Suchodół
mgr Jan Maciaszczyk
mgr Nadia Kamińska