Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna – nazywana często terapią indywidualną, przeznaczona jest dla osób przeżywających kryzysy życiowe, rozwojowe, problemy emocjonalne (obniżenie, wahania nastroju, stres, napięcie), depresje, nerwice, lęki, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, trudności w relacjach społecznych.

Terapia psychologiczna ma na celu pomoc w zrozumieniu doświadczanych trudności; usunięcie ich objawów, jak i ich przyczyn, a przy tym skorygowanie tych cech osobowości, które leżą u podłoża trudności.

Psychoterapię indywidualną osób dorosłych w naszym Centrum prowadzą:
mgr Agnieszka Pawłowska, Anna Major, mgr Monika Boryczka, mgr Aleksander Samorski, mgr Joanna Baj-Skierkowska, mgr Maciej Łukaszewicz