Terapia seksuologiczna

Wizyta u seksuologa może być dla pacjenta dużym stresem, a decyzja o niej trudna, często odkładana nawet przez wiele lat. Równocześnie spotkanie ze specjalistą stwarza szansę na rozwiązanie problemów dotyczących seksualności i płciowości.

Udane życie seksualne to nie tylko udany „seks”, ale także, zdolność do tworzenia harmonijnych związków międzyludzkich opartych na partnerstwie i miłości.

Wiele osób cierpi z powodu zaburzeń funkcji seksualnych, niejasności co do własnej orientacji seksualnej lub problemów związanych z jej akceptacją lub adaptacją do środowiska społecznego, albo z powodu problemów dotyczących płci.

Wizyta w gabinecie seksuologa stwarza możliwość stawienia czoła wszystkim tym problemom i ich rozwiązania.

Terapię seksuologiczną w Pilskim Centrum Psychoterapii prowadzi: mgr Monika Boryczka.

Terapia seksuologiczna ma na celu usunięcie problemów i dysfunkcji seksualnych (np. zaburzenia erekcji, bolesne stosunki), przywrócenie potrzeb seksualnych, zdolności osiągania orgazmu lub podniesienie jakości, czy urozmaicenie życia seksualnego. W naszej ofercie znajdują się zarówno indywidualne konsultacje seksuologiczne, jak i seksuologiczna terapia par (terapia małżeńska).

Poza terapią dla dorosłych, udzielamy również pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, w zakresie:

  • masturbacji dziecięcej,
  • prawidłowości rozwoju psychoseksualnego;
  • diagnozy i wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin po doświadczeniu przemocy seksualnej.

Jak wygląda pierwsza wizyta u seksuologa?

Pierwszą wizytę zwykle można potraktować jako spotkanie konsultacyjne, diagnostyczne, podczas którego przedstawiane są powody zwrócenia się o pomoc. Aby właściwie zdiagnozować Twoją sytuację, seksuolog może zadawać wiele pytań. Pozwala to znaleźć przyczyny problemów, określić optymalne metody i czas terapii.

Z uwagi na to, że problemy seksualne mogą wiązać się ze stanem zdrowia, tematem rozmowy mogą być także schorzenia, tryb życia, przyjmowane leki, nawyki.

Psycholog seksuolog nie wykonuje żadnych badań fizykalnych, ale może odesłać Cię na konsultacje do odpowiedniego specjalisty, np. ginekologa, endokrynologa, neurologa.

W naszym Centrum masz prawo oczekiwać:

  • życzliwości i kultury osobistej,
  • bezstronności, wolności od uprzedzeń, narzucania obcego Ci światopoglądu,
  • akceptacji Twojej osoby,
  • akceptacji Twojej orientacji seksualnej i poczucia Twojej płci,
  • poszanowania granic Twojej intymności psychicznej i cielesnej,
  • uzyskania rzeczowej pomocy lub informacji, gdzie ją możesz uzyskać,
  • Przestrzegania Twoich praw seksualnych ustanowionych przez Światową Organizację Zdrowia.

Potrzeby seksualne są naturalne i nie powinny być przedmiotem wstydu, poczucia winy, ukrywania! Gabinet seksuologiczny może być miejscem, w którym znajdziesz wyjaśnienie, zrozumienie i rozwiązanie swoich problemów.

Terapię seksuologiczną w naszym Centrum prowadzi: mgr Monika Boryczka