mgr Anna Suchodół

Mam na imię Anna. Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: psychologia rodziny.

Swoją wiedzę specjalistyczną poszerzałam, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach wzbogacających mój warsztat pracy: mediacjach rodzinnych, mediacjach w sytuacji przemocy w rodzinie, dialogu motywującym, treningu zastępowania agresji, pracy terapeutycznej z rodziną zastępczą i adopcyjną, pracy z młodzieżą w zakresie edukacji seksualnej, racjonalnej terapii zachowania.

Pracuję już w swoim zawodzie nieprzerwanie od ponad 11 lat, skupiając swoje działania wokół rodziny w ujęciu systemowy oraz wokół jednostki: dziecka, nastolatka, osoby dorosłej, par.

W swojej praktyce zawodowej miałam okazję prowadzić warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i emocjonalnych dla młodzieży i osób dorosłych, jak też szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.

Konsultuję i wspieram osoby, które zmagają się z trudnościami emocjonalnymi: obniżonym nastrojem, stresem, lękiem, agresją oraz z trudnościami w relacjach interpersonalnych zarówno w pracy, związku jak i rodzinie.

Ponadto udzielam porad w zakresie trudności wychowawczych i komunikacyjnych z nastolatkami oraz dziećmi.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zapraszam wszystkich doświadczających trudności w swoim życiu: osoby dorosłe, związki małżeńskie i pary, młodzież oraz dzieci z rodzicami bądź opiekunami prawnymi.