mgr Maciej Łukaszewicz

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą w trakcie w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.

Jak pracuję?

Jako psychoterapeuta będę spotykać Ciebie w Twoim tu i teraz, tak, jak jesteś - z Twoimi trudnościami, wątpliwościami, problemami czy cierpieniem. Razem możemy je przyjąć, oglądać i badać.  Będę Ci towarzyszyć i wspierać na drodze spotykania się ze sobą i próbowania zmian.

Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz parami, pomagając im w rozwiązywaniu problemów życiowych, radzeniu sobie           ze stresem, lękiem, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach, kryzysami egzystencjonalnymi                i duchowymi.

Oferuję psychoterapię lub wsparcie terapeutyczne dla dorosłych, młodzieży  oraz  par. Pracuję w nurcie psychoterapii Gestalt i za zgodą klientów włączam do swojej pracy terapeutycznej również działania twórcze oraz pracę z ucieleśnionym ja.

Kieruję się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychoterapeuty a moją pracę regularnie poddaję superwizji.

Na psychoterapię do mnie może zgłosić się każdy, kto:

- chce lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby

-ma trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem, lękiem, depresją lub innymi problemami psychicznymi

-chce poprawić jakość swoich relacji z innymi ludźmi, np. partnerem, rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami

-poszukuje sensu i celu swojego życia

Kim jestem?

Jestem absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr teologia i filozofia) i Brikbeck College, University of London (MSc, Europeistyka i zarządzanie). Przez ponad 20 lat pracowałem jako menadżer kultury, pedagog i reżyser teatralny w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Anglii i Francji, z różnymi grupami społecznymi, m.in.: seniorami, dorosłymi, młodzieżą szkół średnich, czy osadzonymi w zakładzie karnym.

Od 2020 roku szkolę się w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu (http://www.gestalt-wspg.pl/) akredytowanej przez EAGT.

Jestem członkiem-studentem:

New York Institute for Gestalt Therapy (https://newyorkgestalt.org/),

European Association for Gestalt Therapy (EAGT www.eagt.org),

oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (https://gestaltpolska.org.pl/).

Pracuję w języku polskim, angielskim i francuskim.

 

Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcą lepiej poznać siebie, odkryć swój potencjał i poprawić jakość swojego życia.