mgr Maciej Łukaszewicz

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Pracując z dorosłymi  dziećmi i młodzieżą, interesowałem się problemami szeroko pojętego rozwoju człowieka w sferze duchowej i emocjonalnej. Z zasobem własnych obserwacji zdecydowałem się na dalszy rozwój i zdobywam kwalifikacje psychoterapeuty w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. W swojej pracy wykorzystuję również metody twórcze oraz artystyczne. Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.

Oferuję również wsparcie dla osób LGBT w każdym wieku.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychoterapeuty a także poddaję się regularnej superwizji.