Terapia par i małżeństw

Związki stanowią jeden z najważniejszych obszarów życia. Nic więc dziwnego, że jest to miejsce wielkich radości i trudności. Psychoterapia par przeznaczona jest dla małżeństw oraz związków o charakterze intymnym, ale też dla osób będących w relacjach innego rodzaju (przyjaciół, krewnych), które zainteresowane są pracą terapeutyczną nad wspólnymi problemami lub nad rozwijaniem łączącego ich związku.

Cel terapii wypływa od zainteresowanych pracą osób i określany jest roboczo podczas konsultacji. Może nim być zaadresowanie konkretnych trudności, jak konflikty, zarzuty, problemy seksualne, ale też tematy mniej specyficzne, jak frustracja, trudna atmosfera, nuda, czy poszukiwanie aktualnego sensu relacji.
Praca z procesem opiera się na podejściu, które koncentruje się na odkrywaniu znaczenia zdarzeń w relacji, a nie na ich ocenie lub dawaniu rad.

Psychoterapia tego rodzaju bada to, co łączy i dzieli dwoje ludzi. Odkrywa, kim partnerzy stają się w stosunku do siebie w relacji, jak zmienia się ich doświadczenie siebie i drugiej osoby, i po co tak się dzieje, jakie mają związane z relacją lęki i nadzieje, bądź w jakim szerszym, społecznym lub kulturowym otoczeniu ich związek się znajduje. Psychoterapia par traktuje relację jako podmiot wykraczający poza indywidualną psychologię partnerów, i na relacji skupia swoją uwagę (w razie potrzeby sugerując indywidualną pracę psychoterapeutyczną nad konkretnymi zagadnieniami).

Terapię par i małżeństw w naszym Centrum prowadzą: 
mgr Agnieszka Pawłowska
mgr Aleksander Samorski
mgr Maciej Łukaszewicz
mgr Anna Suchodół
mgr Mirosława Rojek