mgr Nadia Kamińska

Jestem psychologiem, absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, podczas których byłam aktywną uczestniczką III Ogólnopolskiej Psychologicznej Konferencji Studencko-Doktoranckiej ''PsychoNova''. W lipcu 2024 roku kończę studia z Seksuologii Praktycznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (2023-2024 r.). W styczniu 2025 roku uzyskam przygotowanie pedagogiczne dla psychologów, którego celem jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki.

Pracuję w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile oraz w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile. Do moich obowiązków należy m.in. : prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, treningu umiejętności społecznych (TUS), konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży i rodziców, diagnozowanie trudności emocjonalnych i społecznych uczniów, rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron oraz prowadzenie edukacji prozdrowotnej, psychoedukacji i profilaktyki zachowań nieadaptacyjnych i dysfunkcyjnych. Stale poszerzam swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Przykładowe kursy, szkolenia i webinary (certyfikowane):

  • Jak pracować z dorosłymi pacjentami nad stłumioną złością na rodziców? (certyfikowane)
  • Pacjent, który zgłasza molestowanie i mobbing w pracy
  • Kryzys psychiczny u młodzieży - jak reagować
  • Przemoc w szkole - przyczyny, diagnozowanie, działanie
  • Wsparcie dla dzieci dotkniętych traumą (certyfikowane)
  • Wykorzystanie metod TUS w pracy z dzieckiem z traumą
  • Osoba LGBT+ w Gabinecie – co warto wiedzieć
  • Jak prawidłowo diagnozować i wspierać pacjenta w dysforii płciowej?
  • Jak rozmawiać z pacjentem o jego seksualności?

Zapraszam dzieci i młodzież, które przeżyją: trudności w szkole, problemy w relacjach z rówieśnikami, depresję lub obniżony poziom nastroju, dyskomfort psychiczny związany ze swoją tożsamością psychoseksualną lub płciową, trudności związane z sytuacją rodzinną

Osoby dorosłe: trudności w związku, dysfunkcje seksualne, psychoedukacja seksualna