Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Pilskie Centrum Psychoterapii umożliwia Państwu skorzystanie z profesjonalnej diagnozy psychologicznej procesów poznawczych oraz zaplanowanie indywidualnego procesu terapii neuropsychologicznej.

Do kogo skierowana

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna są skierowane m.in. do osób, które doznały uszkodzeń neurologicznych wskutek wypadków, urazów głowy, guzów mózgu, zaburzeń krążenia mózgowego (udar), chorób układu nerwowego lub w przebiegu procesu otępiennego (demencja) w przypadku osób starszych.

Opieką neuropsychologiczną obejmujemy osoby, które:

  • skarżą się na pogorszenie pamięci lub utratę zdolności zapamiętywania,
  • doświadczają trudności w zakresie porozumiewania się i rozumienia mowy, czytania i pisania,
  • mają trudności z planowaniem działań i ich realizacją, rozwiązywaniem problemów,
  • nie radzą sobie z wykonywaniem codziennych czynności,
  • odczuwają pogorszenie stanu psychicznego i emocjonalnego związane z sytuacją życiową (depresja).

Z pomocy neuropsychologa mogą skorzystać także dzieci: z trudnościami szkolnymi, dysleksją, dysgrafią, akalkulią (utrata zdolności liczenia i posługiwania się liczbami), z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), dzieci przedwcześnie urodzone (wcześniaki), dzieci z chorobami ogólnorozwojowymi (m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce).

Co zyskam

Diagnoza neuropsychologiczna pozwoli ocenić aktualny poziom deficytów poznawczych osoby po przebytym urazie mózgowym oraz wyodrębnić funkcje zachowane na dobrym poziomie. Jednocześnie jest ona wstępem do stworzenia indywidualnego programu rehabilitacji neuropsychologicznej, ukierunkowanego na redukcję deficytów i poprawę ogólnego funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego.

Czas trwania

Diagnoza neuropsychologiczna obejmuje zwykle 2-4 spotkania, podczas których badane są poszczególne aspekty funkcjonowania osoby diagnozowanej (pamięć, uwaga, myślenie, język, funkcje wykonawcze) oraz jej funkcjonowanie ogólne.

Terapia neuropsychologiczna służy usprawnianiu utraconych lub osłabionych w wyniku choroby czy urazu funkcji, poszukiwaniu strategii radzenia sobie z deficytami.

Czas trwania terapii i częstotliwość sesji są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości indywidualnych pacjenta.

WAŻNE

Terapia neuropsychologiczna jest szczególnie efektywna, jeśli zostanie rozpoczęta możliwie szybko po zachorowaniu lub urazie.

O czym warto pamiętać

W trakcie konsultacji diagnostycznej mogą zostać zaproponowane różne zadania i testy, dlatego osoby używające okularów do czytania lub aparatów słuchowych są proszone o ich zabranie na wizytę.

Na pierwsze spotkanie należy zabrać dokumentację lekarską i psychologiczną, wyniki wcześniej wykonanych badań.

Diagnozę i terapię neuropsychologiczną w naszym Centrum prowadzi: Agnieszka Potocka