mgr Agnieszka Potocka

Z wykształcenia jestem psychologiem, kulturoznawcą. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale doskonalę swój warsztat pracy, podejmując studia podyplomowe oraz biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Ponadto, zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży, a także diagnozą neuropsychologiczną oraz terapią osób po udarach, wylewach w celu usprawniania funkcji poznawczych.

Kwalifikacje:

 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Psychologia (specjalność: psychologia kliniczna i neuropsychologia),
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Diagnoza i terapia neuropsychologiczna,
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku na kierunku Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju,
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne,
 • Szkolenie dla specjalistów I stopnia w Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie – Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym,
 • Szkolenie dla specjalistów II stopnia w Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie – Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodzin,
 • Szkolenie z zakresu Terapii dzieci nadpobudliwych psychoruchowo zorganizowane przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii w Poznaniu,
 • Certyfikat z zakresu Diagnozy dyskalkulii rozwojowej uczniów w starszym wieku szkolnym – pogłębiona diagnoza specjalistyczna i opiniowanie; szkolenie organizowanie przez Pomorskie Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji Matematycznej,
 • Certyfikat uprawniający do prowadzenia badania słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego (SAT) – słuch obwodowy i centralne przetwarzanie,
 • Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii zorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Doświadczenie zawodowe:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie na oddziale neurologii,
 • Szpital Specjalistyczny w Pile na oddziale neurologii,
 • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie,
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Matczynie,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 i 7 w Pile,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,