mgr Joanna Baj-Skierkowska

Jestem z wykształcenia psychologiem psychoterapeutą oraz filologiem angielskim. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i kieruję się w swojej pracy zasadami kodeksu etyki psychoterapeuty PTPS. Poddaję się także regularnej superwizji.

Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas studiów psychologicznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie wieloletniej pracy w szkole (także w roli pedagoga) oraz podczas półrocznego stażu na Oddziale Psychiatrycznym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Wałczu. Obecnie jestem studentką III roku Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Oferuje Państwu pomoc w  kryzysach życiowych,  konsultacje oraz psychodynamiczną psychoterapię indywidualną. Jako terapeuta z ciekawoscia i namysłem podchodzę do każdej Osoby starając się zrozumieć podłoże jej trudności. Z uważnością  towarzyszę jej w drodze do samopoznania i odkrycia własnej indywidualności. W atmosferze szacunku i akceptacji poszukujemy takich rozwiązań, które umożliwią bardziej satysfakcjonujące i pełniejsze życie.

Zapraszam na spotkanie

mgr Aleksander Samorski

mgr Aleksander Samorski (pedagog społeczny , socjoterapeuta, psychoterapeuta w nurcie Gestalt - w trakcie specjalizacji)

Jestem z wykształcenia pracownikiem socjalnym. Lata pracy w zawodzie wzbogaciły mnie o doświadczenia ze sfery psycho i socjo bytowej. Jako długoletni wolontariusz działający na rzecz osób niedosłyszących i niesłyszących zdobyłem umiejętność porozumiewania się w języku migowym. Ponadto ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii umożliwiły mi lepszy kontakt z młodzieżą umożliwiając mi łatwość moderowania grupy i pracy w grupie. Obecnie jestem studentem w trakcie specjalizacji  w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, w której jednocześnie korzystam ze stałej superwizji mojej pracy zawodowej. Podejście Gestalt cechujące pojmowanie człowieka w sposób holistyczny: myśli - uczucia - doznania z ciała, opierające się na dialogu, kontakcie i relacyjności z klientem, parą czy grupą.

Wsparcie psychologiczne w podejściu Gestalt oferuję:

- w kontakcie indywidualnym (młodzież, dorośli);

- w kontakcie z parą;

- w kontakcie z grupą.

Serdecznie zapraszam osoby, które chcą bliżej siebie poznać i odpowiedzieć sobie na pytanie: "Dlaczego tak mam?"; "Dlaczego tak funkcjonuje w życiu?" oraz "Co mogę zrobić by było mi lżej?".  Bardzo mile widziane są również osoby posługujące się językiem migowym.

Do zobaczenia

Aleksander

mgr Maciej Łukaszewicz

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą w trakcie w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.

Jak pracuję?

Jako psychoterapeuta będę spotykać Ciebie w Twoim tu i teraz, tak, jak jesteś - z Twoimi trudnościami, wątpliwościami, problemami czy cierpieniem. Razem możemy je przyjąć, oglądać i badać.  Będę Ci towarzyszyć i wspierać na drodze spotykania się ze sobą i próbowania zmian.

Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz parami, pomagając im w rozwiązywaniu problemów życiowych, radzeniu sobie           ze stresem, lękiem, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach, kryzysami egzystencjonalnymi                i duchowymi.

Oferuję psychoterapię lub wsparcie terapeutyczne dla dorosłych, młodzieży  oraz  par. Pracuję w nurcie psychoterapii Gestalt i za zgodą klientów włączam do swojej pracy terapeutycznej również działania twórcze oraz pracę z ucieleśnionym ja.

Kieruję się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychoterapeuty a moją pracę regularnie poddaję superwizji.

Na psychoterapię do mnie może zgłosić się każdy, kto:

- chce lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby

-ma trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem, lękiem, depresją lub innymi problemami psychicznymi

-chce poprawić jakość swoich relacji z innymi ludźmi, np. partnerem, rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami

-poszukuje sensu i celu swojego życia

Kim jestem?

Jestem absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr teologia i filozofia) i Brikbeck College, University of London (MSc, Europeistyka i zarządzanie). Przez ponad 20 lat pracowałem jako menadżer kultury, pedagog i reżyser teatralny w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Anglii i Francji, z różnymi grupami społecznymi, m.in.: seniorami, dorosłymi, młodzieżą szkół średnich, czy osadzonymi w zakładzie karnym.

Od 2020 roku szkolę się w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu (http://www.gestalt-wspg.pl/) akredytowanej przez EAGT.

Jestem członkiem-studentem:

New York Institute for Gestalt Therapy (https://newyorkgestalt.org/),

European Association for Gestalt Therapy (EAGT www.eagt.org),

oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (https://gestaltpolska.org.pl/).

Pracuję w języku polskim, angielskim i francuskim.

 

Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcą lepiej poznać siebie, odkryć swój potencjał i poprawić jakość swojego życia.

 

mgr Klaudia Ryder

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w procesie szkolenia.
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i
choroby).
Ukończyłam 4-letnie szkolenie w ramach Szkoły Psychoterapii w nurcie Analizy
Transakcyjnej, która spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6
listopada 2013, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 27.11.2013, poz. 1386). Swoją
wiedzę z zakresu psychoterapii nieustannie poszerzam w ramach seminariów
przygotowujących do egzaminu certyfikacyjnego, prowadzonych przez
Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu.
Posiadam certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej – European
Association for Transactional Analysis (EATA).
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas kilkumiesięcznego stażu
na Oddziale Psychiatrycznym w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu,
pracując z młodzieżą w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Trzciance oraz jako psycholog na Oddziale
Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w 107 Szpitalu Wojskowym w
Wałczu. Obecnie pracuję jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym przy 107
Szpitalu Wojskowym w Wałczu.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W pracy kieruję się zasadami
zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie
Etycznym Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób
dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż.

mgr Anna Adamczyk-Śliwińska

Jestem absolwentką czteroletniego Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie.

Posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa (MSc.) i certyfikuję się w leczeniu traumy metodą terapii Brainspotting. Jestem również facylitatorem EmotionAid® - opartej na podejściu Somatic Experiencing® interwencji wspomagającej regulację stresu i napięcia.

Pracuję z osobami dorosłymi w nurcie integratywnym i w terapii schematu.

Doświadczenie zdobywałam w Ośrodku Psychoterapii Psychologgia w Warszawie, w Fundacji Regiment - Strefa kobiet z Wałcza, odbywając staż na oddziale psychiatrycznym 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, jak również w Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot. Pracuję zgodnie z etyką zawodową i regularnie superwizuję swoją pracę
u certyfikowanych superwizorów.

Zapraszam każdego, kto chce zadbać o siebie i pełniej przeżywać swoje życie, niezależnie od płci, wieku, orientacji czy wyznania.

Specjalizuję się w niesieniu pomocy osobom, które przeżywają różnorodne formy cierpienia psychicznego i borykają się z problemami takimi jak:

 • traumy (na skutek zdarzeń losowych np. choroby, interwencje medyczne, wypadki komunikacyjne, działania wojenne, katastrofy, napaść, pobicie, gwałt),
  jak również traumy relacyjne i rozwojowe;
 • zaburzenia lękowe, dysocjacyjne, zaburzenia snu;
 • parentyfikacja
 • żyją w chronicznym stresie albo są w kryzysie
 • doświadczyły strat, są w żałobie
 • mają trudności z regulacją emocji, wyrażaniem potrzeb, stawianiem granic
  w relacjach
 • izolują się, czują się osamotnione, cierpią z powodu wstydu i poczucia winy

 

 • doświadczają trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych
 • doświadczyły zdrady, porzucenia

mgr Agnieszka Pawłowska

Z wykształcenia jestem psychologiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychoterapeuty a także poddaję się regularnej superwizji.
Prowadzę psychodynamiczną psychoterapię osób dorosłych.

Kwalifikacje

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – uzyskany tytuł mgr psychologii
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej – studia podyplomowe.
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego.
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapeutyczne - Studium Terapii Dzieci i Młodzieży.
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej - Kurs Podstawowy Terapii Systemowej.
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapeutyczne - Praca z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu.
 • Kurs terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem I i II stopnia.
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej –       4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe

 • Wiedzę zdobytą na studiach i innych formach doskonalenia zawodowego miałam możliwość zweryfikować w bardzo zróżnicowanych placówkach zajmujących się wsparciem i pomocą psychologiczną.
 • Współpracuję jako wykładowca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile
 • Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Pile
 • Współpraca, jako wykładowca, z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, a także z Centrum Doskonalenia Nauczycieli gdzie prowadzę szkolenia z zakresu szeroko pojętej tematyki psychologicznej.
 • Prowadzę również wsparcie psychologiczne dla rodzin w ramach projektów unijnych realizowanych na terenie gminy Trzcianka
 • Od 2011 do 2015 roku pracowałam na stanowisku psychologa w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance.
 • Od 2011 do 2015 roku pracowałam również z Przyjaznym Domu Dziecka w Trzciance
 • Od 2009 do 2012 pracowałam w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lipce oraz Krajence
 • W 2009 roku pracowałam jako wolontariusz w Szpitalu Psychiatrycznym w Złotowie

mgr Anna Major

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto, ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Praca w Szpitalu Specjalistycznym w Pile oraz w Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot w Pile była cenny źródłem moich doświadczeń zawodowych.

Od 2013 roku pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jako psycholog. Prowadzę terapię psychologiczną dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia mającego na celu uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Poddaję się regularnej superwizji.

Czym się zajmuję?

 • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych (potrzeba rozwoju własnej osoby, problemy w relacjach, problemy w pracy, doświadczanie lęku, poczucia niezadowolenia z życia, dolegliwości zdrowotne i inne);
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Diagnoza psychologiczna (w oparciu o metody testowe, wywiad, obserwację);
 • Wsparcie psychologiczne w kryzysie zdrowotnym (zaburzenia psychosomatyczne, choroby nowotworowe, kardiologiczne, cukrzyca, przygotowanie do zabiegów medycznych, itp.);
 • Pomoc psychologiczna w zmianie nawyków zdrowotnych (kształtowanie nawyków prozdrowotnych, m.in. rzucanie palenia, zmiana diety);
 • Warsztaty psychologiczne (umiejętności komunikacyjne, trening asertywności, radzenie sobie ze stresem) – to w późniejszym terminie.