mgr Monika Boryczka

Seksuolog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień i współuzależnień

 • Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu –specjalność praca socjalna
  i resocjalizacja oraz studia podyplomowe na kierunku Seksuologia kliniczna na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie.
 • Jestem absolwentką Studium Umiejętności Psychologicznych (MOSTU Kraków) oraz Studium Terapii Uzależnień (MOSTU Kraków) , jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień
  i współuzależnień (nr 1254 PARPA).
 • Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako terapeuta w Oddziale Terapii Uzależnień w Piecewie. Uczestniczyłam w procesie powstawania, a następnie przez 8 lat pracowałam jako terapeuta w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Złotowie.
 • Odbyłam staż w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu. Zdobywając doświadczenie miałam także okazję uczestniczyć w pracy domów dziecka, aresztu oraz policji.
 • Od 2016 roku jestem związana z Zakładem Leczenia Uzależnień w Charcicach gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową. Ponadto prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną.
 • Prowadzę szkolenia edukacyjne oraz treningi dla rodzin osób uzależnionych, kuratorów i pracowników socjalnych.
 • Staram się uzupełniać wiedzę biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
 • Swoją pracę superwizuję.

Swoją pomoc oferuję osobom, które doświadczają :

kryzysu emocjonalnego, zaburzeń seksualnych, uzależnienia od seksu, alkoholizmu, uzależnienia od hazardu, narkomanii, problemów w związku z zaangażowaniem w relację z osobą uzależnioną . Zapraszam także wszystkich, którzy niepokoją się swoim (bądź czyimś) zachowaniem , ale nie mają pewności, czy chcą to zmieniać.

Katarzyna Menakiewicz

mgr Katarzyna Menakiewicz

Od kilkunastu lat pracuję jako psychoterapeutka z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, w tym z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Jestem psychopedagogiem, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podwójnie certyfikowanym terapeutą uzależnień. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, zorganizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych, a także wieloletnie szkolenie w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia (również DDA) od alkoholu, organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trakcie pracy psychoterapeuty uzależnień w poradniach i ośrodkach stacjonarnych wzbogaci-łam swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze), jak również uzależnionym behawioralnie (Internet, hazard, zaburzenia odżywiania). Podniosłam umiejętności w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej i par; psychoedukacji, treningów umiejętności rozwoju osobistego i warsztatów nawrotów choroby alkoholowej.
Zrealizowałam cykl zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień w poznańskich i pilskich szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach programów unijnych, mogłam pomagać samotnym matkom, osobom wykluczonym społecznie i ludziom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Swoje osobiste doświadczenia przekazuję osobom współuzależnionym i dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Doradzam również rodzicom nastolatków, którzy mają kontakt ze środkami psychoaktywnymi.

Inspiruje mnie pomaganie drugiemu Człowiekowi. Mogę szczerze przyznać, że moja pasja stała się moją pracą!

Katarzyna Menakiewicz