mgr Mirosława Rojek

Nazywam się Mirosława Rojek, jestem mężatką, mamy dwoje dorosłych dzieci.   Z bagażem własnych obserwacji zdecydowałam się na uzyskanie kwalifikacji pedagoga rodzinnego, socjoterapeuty i psychoterapeuty.

Jestem dyplomowanym psychoterapeutką, absolwentką Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Staż kliniczny odbyłam na Oddziale Psychiatrycznym 107 SW w Wałczu. Od lat prowadzę grupy socjoterapeutyczne oraz terapie indywidualne na terenie wałeckich szkół. W gabinecie prywatnym przyjmuję dorosłych, młodzież i dzieci.

Psychoterapia psychodynamiczna, w oparciu o którą pracuję, wywodzi się z psychoanalitycznego nurtu rozumienia pacjenta. Celem terapii jest dokonanie zmiany, a drogami prowadzącymi do tego są m. in.:

 • analiza zdarzeń i procesów w życiu pacjenta
 • praca nad relacjami interpersonalnymi oraz nad procesami intrapsychicznymi,
 • możliwość uzyskania w relacji pacjent – terapeuta korektywnych doświadczeń emocjonalnych w obszarze deficytów pacjenta.

Wnoszone przez pacjenta tematy są podczas sesji terapeutycznej omawiane z uwzględnieniem historii życiowej pacjenta oraz analizy procesów nieświadomych. Poprzez relację terapeutyczną następuje zmiana obrazu siebie pacjenta, postrzegania świata oraz własnych trudności i obszarów konfliktowych.

Terapia odbywa się w oparciu o strukturę tj. ustalone na pierwszym spotkaniu częstotliwość, czas trwania sesji ( 45-50min) oraz odpłatność.

Do terapii zapraszam:

OSOBY DOROSŁE,  które…

 • przeżywają problemy w związku bądź trudności rodzinne,mają problemy z relacjami
 • (trafiają na „specyficznych” partnerów lub są samotni),
 • doświadczają kryzysu życiowego,
 • cierpią na depresję, obniżony nastrój,
 • odczuwają lęk lub napięcie emocjonalne,
 • nie radzą sobie ze stresem (również związanym z pracą zawodową),
 • nie radzą sobie na skutek niskiego poczucia własnej wartości,
  nieśmiałości, trudności w kontaktach z innymi,
 • doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej,
 • tracą kontrolę nad swoją złością i agresją,
 • przeżywają żal po stracie (śmierć bliskiej osoby, poronienie, rozwód, utrata pracy),
 • chcą odkryć i rozwinąć swoje możliwości, znaleźć swoją drogę w życiu.

DZIECI I MŁODZIEŻ, jeśli przeżywają:

 • trudności szkolne
 • kłopoty z koncentracją uwagi
 • problemy w relacji z rówieśnikami
 • problemy z agresją lub skrajną nieśmiałością
 • niskie poczucie własnej wartości
 • lęki dotyczące np.: szkoły, nauczycieli, przedszkola, zabaw z rówieśnikami
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba
 • depresję,
 • zaburzenia odżywiania

Dobór technik psychoterapeutycznych uzależniony
jest od typu leczonych zaburzeń.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychoterapeuty a także poddaję się regularnej superwizji.