mgr Aleksander Samorski

mgr Aleksander Samorski (pedagog społeczny , socjoterapeuta, psychoterapeuta w nurcie Gestalt - w trakcie specjalizacji)

Jestem z wykształcenia pracownikiem socjalnym. Lata pracy w zawodzie wzbogaciły mnie o doświadczenia ze sfery psycho i socjo bytowej. Jako długoletni wolontariusz działający na rzecz osób niedosłyszących i niesłyszących zdobyłem umiejętność porozumiewania się w języku migowym. Ponadto ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii umożliwiły mi lepszy kontakt z młodzieżą umożliwiając mi łatwość moderowania grupy i pracy w grupie. Obecnie jestem studentem w trakcie specjalizacji  w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, w której jednocześnie korzystam ze stałej superwizji mojej pracy zawodowej. Podejście Gestalt cechujące pojmowanie człowieka w sposób holistyczny: myśli - uczucia - doznania z ciała, opierające się na dialogu, kontakcie i relacyjności z klientem, parą czy grupą.

Wsparcie psychologiczne w podejściu Gestalt oferuję:

- w kontakcie indywidualnym (młodzież, dorośli);

- w kontakcie z parą;

- w kontakcie z grupą.

Serdecznie zapraszam osoby, które chcą bliżej siebie poznać i odpowiedzieć sobie na pytanie: "Dlaczego tak mam?"; "Dlaczego tak funkcjonuje w życiu?" oraz "Co mogę zrobić by było mi lżej?".  Bardzo mile widziane są również osoby posługujące się językiem migowym.

Do zobaczenia

Aleksander