mgr Daria Bonifacy

Z wykształcenia jestem psychologiem. Psychologię ukończyłam na Uniwersytetcie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania i Zespole Kuratorów Sądowych we Wrocławiu. Aktualnie zatrudniona w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readptacyjnym dla Młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych.

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą oraz dziećmi mającą trudności w radzeniu sobie ze stresem, uzależnioną od substancji psychoaktywnych oraz zagrożoną uzależnieniem, doświadczającą trudności adaptacyjnych, przejawiającą zachowania agresywne i autoagresywne oraz zmagającą się z zaburzeniami nastroju.. Stale doskonalę swój warsztat pracy, podejmując studia podyplomowe oraz biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Ponadto, zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa a także poddaję się regularnej superwizji.