mgr Joanna Baj-Skierkowska

Jestem z wykształcenia psychologiem psychoterapeutą oraz filologiem angielskim. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i kieruję się w swojej pracy zasadami kodeksu etyki psychoterapeuty PTPS. Poddaję się także regularnej superwizji.

Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas studiów psychologicznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie wieloletniej pracy w szkole (także w roli pedagoga) oraz podczas półrocznego stażu na Oddziale Psychiatrycznym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Wałczu. Obecnie jestem studentką III roku Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Oferuje Państwu pomoc w  kryzysach życiowych,  konsultacje oraz psychodynamiczną psychoterapię indywidualną. Jako terapeuta z ciekawoscia i namysłem podchodzę do każdej Osoby starając się zrozumieć podłoże jej trudności. Z uważnością  towarzyszę jej w drodze do samopoznania i odkrycia własnej indywidualności. W atmosferze szacunku i akceptacji poszukujemy takich rozwiązań, które umożliwią bardziej satysfakcjonujące i pełniejsze życie.

Zapraszam na spotkanie

mgr Klaudia Ryder

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w procesie szkolenia.
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i
choroby).
Ukończyłam 4-letnie szkolenie w ramach Szkoły Psychoterapii w nurcie Analizy
Transakcyjnej, która spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6
listopada 2013, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 27.11.2013, poz. 1386). Swoją
wiedzę z zakresu psychoterapii nieustannie poszerzam w ramach seminariów
przygotowujących do egzaminu certyfikacyjnego, prowadzonych przez
Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu.
Posiadam certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej – European
Association for Transactional Analysis (EATA).
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas kilkumiesięcznego stażu
na Oddziale Psychiatrycznym w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu,
pracując z młodzieżą w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Trzciance oraz jako psycholog na Oddziale
Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w 107 Szpitalu Wojskowym w
Wałczu. Obecnie pracuję jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym przy 107
Szpitalu Wojskowym w Wałczu.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W pracy kieruję się zasadami
zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie
Etycznym Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób
dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców

Problemy wychowawcze, wątpliwości na temat rodzicielstwa czy trudności w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi dotyczą wielu rodzin. Ważne, aby nie zostawiać problemów, trwając przy nadziei, że rozwiążą się same lub dzieci z nich wyrosną.

 • Jeśli coś niepokoi cię w rozwoju twojego dziecka,
 • nie wiesz, jak poradzić sobie z jego emocjami,
 • masz trudność z utrzymaniem dobrego zachowania u dziecka

Zapraszamy na indywidualne spotkania z psychologiem, psychoterapeutą, w trakcie których rodzice mają możliwość opowiedzenia o trudnościach, podzielenia się wątpliwościami, zadania pytań, przyjrzenia się problemom i uzyskania informacji o możliwościach poradzenia sobie z nimi.

Forma takiej pomocy adresowana jest zarówno do rodziców małych dzieci, jak i nastolatków.

Spotkania z rodzicami dzieci do 1. roku życia, mogą odbywać się w obecności dziecka. Spotkania z rodzicami dzieci starszych (powyżej 1. roku życia) odbywają się bez dziecka. Jeśli zaistnieje potrzeba, spotkania mogą zostać uzupełnione o wspólne spotkania z dzieckiem.

Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu. Czas trwania jednego spotkania to 50 minut.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców w naszym Centrum prowadzą:
Katarzyna Durak,  mgr Agnieszka Potockamgr Mirosława Rojekmgr Aleksander Samorski

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

W życiu dzieci i młodzieży czasami pojawiają się trudności, z którymi nie zawsze rodzice potrafią sobie sami poradzić. Problemy pojawiają się w domu, szkole, przedszkolu, w relacjach z rówieśnikami. Warto w takich momentach skonsultować się ze specjalistą, który pomoże poradzić sobie z tymi trudnościami.

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży obejmuje:

 • depresję, lęki,
 • nadmierną lękliwość,
 • nieśmiałość,
 • uzależnienia,
 • brak motywacji,
 • zachowania impulsywne i agresję,
 • trudności w relacjach, kontaktach z rówieśnikami,
 • uzależnienia,
 • problemy szkolne i wychowawcze,
 • trudności w relacjach z rodzicami,
 • problemy emocjonalne,
 • tiki, fobie,
 • moczenie,
 • zaburzenia związane z odżywianiem,
 • niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć,
 • inne problemy okresu dojrzewania,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania itp.

Jak przebiega terapia dzieci i młodzieży?

Sesja terapeutyczna polega na spotkaniach dziecka, nastolatka i/lub rodzica z terapeutą. Terapia odbywa się początkowo z samymi rodzicami (pierwsze spotkanie konsultacyjne z psychologiem) w celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania.

Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie młodej osoby z terapeutą, podczas którego poznaje się dziecko, co służy pogłębieniu diagnozy problemu.

Po rozpoznaniu przez terapeutę specyfiki przejawianych przez dziecko / młodzież trudności, ustala się cel i plan psychoterapii, rozpoczynając sesje terapeutyczne. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub rozmowy, w zależności od wieku pacjenta i specyfiki problemu. W sytuacji, kiedy małe dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, konieczna jest obecność opiekuna na pierwszych sesjach. Zazwyczaj już po kilku spotkaniach dziecko czuje się gotowe do pozostania sam na sam z terapeutą.

Czasami wystarczy kilka wizyt, ale zdarza się, że wskazana jest dłuższa terapia. W niektórych przypadkach bywa tak, że problemy z dziećmi / nastolatkami są wynikiem trudności, jakie rodzice przeżywają w dorosłym życiu i wtedy mogą się okazać wskazane indywidualne spotkania rodzica z psychoterapeutą lub terapia rodzinna.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy.

Psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w naszym Centrum prowadzą:

mgr Paulina Łakomymgr Daria Bonifacy

mgr Katarzyna Durak Lecyk

mgr Aleksander Samorski

mgr Agnieszka Pawłowska

Z wykształcenia jestem psychologiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychoterapeuty a także poddaję się regularnej superwizji.
Prowadzę psychodynamiczną psychoterapię osób dorosłych.

Kwalifikacje

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – uzyskany tytuł mgr psychologii
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej – studia podyplomowe.
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego.
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapeutyczne - Studium Terapii Dzieci i Młodzieży.
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej - Kurs Podstawowy Terapii Systemowej.
 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapeutyczne - Praca z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu.
 • Kurs terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem I i II stopnia.
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej –       4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe

 • Wiedzę zdobytą na studiach i innych formach doskonalenia zawodowego miałam możliwość zweryfikować w bardzo zróżnicowanych placówkach zajmujących się wsparciem i pomocą psychologiczną.
 • Współpracuję jako wykładowca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile
 • Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Pile
 • Współpraca, jako wykładowca, z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, a także z Centrum Doskonalenia Nauczycieli gdzie prowadzę szkolenia z zakresu szeroko pojętej tematyki psychologicznej.
 • Prowadzę również wsparcie psychologiczne dla rodzin w ramach projektów unijnych realizowanych na terenie gminy Trzcianka
 • Od 2011 do 2015 roku pracowałam na stanowisku psychologa w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance.
 • Od 2011 do 2015 roku pracowałam również z Przyjaznym Domu Dziecka w Trzciance
 • Od 2009 do 2012 pracowałam w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lipce oraz Krajence
 • W 2009 roku pracowałam jako wolontariusz w Szpitalu Psychiatrycznym w Złotowie

mgr Anna Major

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto, ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Praca w Szpitalu Specjalistycznym w Pile oraz w Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot w Pile była cenny źródłem moich doświadczeń zawodowych.

Od 2013 roku pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jako psycholog. Prowadzę terapię psychologiczną dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia mającego na celu uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Poddaję się regularnej superwizji.

Czym się zajmuję?

 • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych (potrzeba rozwoju własnej osoby, problemy w relacjach, problemy w pracy, doświadczanie lęku, poczucia niezadowolenia z życia, dolegliwości zdrowotne i inne);
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Diagnoza psychologiczna (w oparciu o metody testowe, wywiad, obserwację);
 • Wsparcie psychologiczne w kryzysie zdrowotnym (zaburzenia psychosomatyczne, choroby nowotworowe, kardiologiczne, cukrzyca, przygotowanie do zabiegów medycznych, itp.);
 • Pomoc psychologiczna w zmianie nawyków zdrowotnych (kształtowanie nawyków prozdrowotnych, m.in. rzucanie palenia, zmiana diety);
 • Warsztaty psychologiczne (umiejętności komunikacyjne, trening asertywności, radzenie sobie ze stresem) – to w późniejszym terminie.