mgr Maciej Łukaszewicz

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą w trakcie w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.

Jak pracuję?

Jako psychoterapeuta będę spotykać Ciebie w Twoim tu i teraz, tak, jak jesteś - z Twoimi trudnościami, wątpliwościami, problemami czy cierpieniem. Razem możemy je przyjąć, oglądać i badać.  Będę Ci towarzyszyć i wspierać na drodze spotykania się ze sobą i próbowania zmian.

Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz parami, pomagając im w rozwiązywaniu problemów życiowych, radzeniu sobie           ze stresem, lękiem, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach, kryzysami egzystencjonalnymi                i duchowymi.

Oferuję psychoterapię lub wsparcie terapeutyczne dla dorosłych, młodzieży  oraz  par. Pracuję w nurcie psychoterapii Gestalt i za zgodą klientów włączam do swojej pracy terapeutycznej również działania twórcze oraz pracę z ucieleśnionym ja.

Kieruję się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychoterapeuty a moją pracę regularnie poddaję superwizji.

Na psychoterapię do mnie może zgłosić się każdy, kto:

- chce lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby

-ma trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem, lękiem, depresją lub innymi problemami psychicznymi

-chce poprawić jakość swoich relacji z innymi ludźmi, np. partnerem, rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami

-poszukuje sensu i celu swojego życia

Kim jestem?

Jestem absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr teologia i filozofia) i Brikbeck College, University of London (MSc, Europeistyka i zarządzanie). Przez ponad 20 lat pracowałem jako menadżer kultury, pedagog i reżyser teatralny w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Anglii i Francji, z różnymi grupami społecznymi, m.in.: seniorami, dorosłymi, młodzieżą szkół średnich, czy osadzonymi w zakładzie karnym.

Od 2020 roku szkolę się w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu (http://www.gestalt-wspg.pl/) akredytowanej przez EAGT.

Jestem członkiem-studentem:

New York Institute for Gestalt Therapy (https://newyorkgestalt.org/),

European Association for Gestalt Therapy (EAGT www.eagt.org),

oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (https://gestaltpolska.org.pl/).

Pracuję w języku polskim, angielskim i francuskim.

 

Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcą lepiej poznać siebie, odkryć swój potencjał i poprawić jakość swojego życia.

 

mgr Klaudia Ryder

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w procesie szkolenia.
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i
choroby).
Ukończyłam 4-letnie szkolenie w ramach Szkoły Psychoterapii w nurcie Analizy
Transakcyjnej, która spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6
listopada 2013, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 27.11.2013, poz. 1386). Swoją
wiedzę z zakresu psychoterapii nieustannie poszerzam w ramach seminariów
przygotowujących do egzaminu certyfikacyjnego, prowadzonych przez
Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu.
Posiadam certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej – European
Association for Transactional Analysis (EATA).
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas kilkumiesięcznego stażu
na Oddziale Psychiatrycznym w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu,
pracując z młodzieżą w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Trzciance oraz jako psycholog na Oddziale
Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w 107 Szpitalu Wojskowym w
Wałczu. Obecnie pracuję jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym przy 107
Szpitalu Wojskowym w Wałczu.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W pracy kieruję się zasadami
zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie
Etycznym Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób
dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców

Problemy wychowawcze, wątpliwości na temat rodzicielstwa czy trudności w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi dotyczą wielu rodzin. Ważne, aby nie zostawiać problemów, trwając przy nadziei, że rozwiążą się same lub dzieci z nich wyrosną.

 • Jeśli coś niepokoi cię w rozwoju twojego dziecka,
 • nie wiesz, jak poradzić sobie z jego emocjami,
 • masz trudność z utrzymaniem dobrego zachowania u dziecka

Zapraszamy na indywidualne spotkania z psychologiem, psychoterapeutą, w trakcie których rodzice mają możliwość opowiedzenia o trudnościach, podzielenia się wątpliwościami, zadania pytań, przyjrzenia się problemom i uzyskania informacji o możliwościach poradzenia sobie z nimi.

Forma takiej pomocy adresowana jest zarówno do rodziców małych dzieci, jak i nastolatków.

Spotkania z rodzicami dzieci do 1. roku życia, mogą odbywać się w obecności dziecka. Spotkania z rodzicami dzieci starszych (powyżej 1. roku życia) odbywają się bez dziecka. Jeśli zaistnieje potrzeba, spotkania mogą zostać uzupełnione o wspólne spotkania z dzieckiem.

Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu. Czas trwania jednego spotkania to 50 minut.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców w naszym Centrum prowadzą:
Katarzyna Durak,  mgr Agnieszka Potockamgr Mirosława Rojekmgr Aleksander Samorski

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

W życiu dzieci i młodzieży czasami pojawiają się trudności, z którymi nie zawsze rodzice potrafią sobie sami poradzić. Problemy pojawiają się w domu, szkole, przedszkolu, w relacjach z rówieśnikami. Warto w takich momentach skonsultować się ze specjalistą, który pomoże poradzić sobie z tymi trudnościami.

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży obejmuje:

 • depresję, lęki,
 • nadmierną lękliwość,
 • nieśmiałość,
 • uzależnienia,
 • brak motywacji,
 • zachowania impulsywne i agresję,
 • trudności w relacjach, kontaktach z rówieśnikami,
 • uzależnienia,
 • problemy szkolne i wychowawcze,
 • trudności w relacjach z rodzicami,
 • problemy emocjonalne,
 • tiki, fobie,
 • moczenie,
 • zaburzenia związane z odżywianiem,
 • niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć,
 • inne problemy okresu dojrzewania,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania itp.

Jak przebiega terapia dzieci i młodzieży?

Sesja terapeutyczna polega na spotkaniach dziecka, nastolatka i/lub rodzica z terapeutą. Terapia odbywa się początkowo z samymi rodzicami (pierwsze spotkanie konsultacyjne z psychologiem) w celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania.

Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie młodej osoby z terapeutą, podczas którego poznaje się dziecko, co służy pogłębieniu diagnozy problemu.

Po rozpoznaniu przez terapeutę specyfiki przejawianych przez dziecko / młodzież trudności, ustala się cel i plan psychoterapii, rozpoczynając sesje terapeutyczne. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub rozmowy, w zależności od wieku pacjenta i specyfiki problemu. W sytuacji, kiedy małe dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, konieczna jest obecność opiekuna na pierwszych sesjach. Zazwyczaj już po kilku spotkaniach dziecko czuje się gotowe do pozostania sam na sam z terapeutą.

Czasami wystarczy kilka wizyt, ale zdarza się, że wskazana jest dłuższa terapia. W niektórych przypadkach bywa tak, że problemy z dziećmi / nastolatkami są wynikiem trudności, jakie rodzice przeżywają w dorosłym życiu i wtedy mogą się okazać wskazane indywidualne spotkania rodzica z psychoterapeutą lub terapia rodzinna.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy.

Psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w naszym Centrum prowadzą:

mgr Paulina Łakomymgr Daria Bonifacy

mgr Katarzyna Durak Lecyk

mgr Aleksander Samorski

mgr Anna Adamczyk-Śliwińska

Jestem absolwentką czteroletniego Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie.

Posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa (MSc.) i certyfikuję się w leczeniu traumy metodą terapii Brainspotting. Jestem również facylitatorem EmotionAid® - opartej na podejściu Somatic Experiencing® interwencji wspomagającej regulację stresu i napięcia.

Pracuję z osobami dorosłymi w nurcie integratywnym i w terapii schematu.

Doświadczenie zdobywałam w Ośrodku Psychoterapii Psychologgia w Warszawie, w Fundacji Regiment - Strefa kobiet z Wałcza, odbywając staż na oddziale psychiatrycznym 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, jak również w Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot. Pracuję zgodnie z etyką zawodową i regularnie superwizuję swoją pracę
u certyfikowanych superwizorów.

Zapraszam każdego, kto chce zadbać o siebie i pełniej przeżywać swoje życie, niezależnie od płci, wieku, orientacji czy wyznania.

Specjalizuję się w niesieniu pomocy osobom, które przeżywają różnorodne formy cierpienia psychicznego i borykają się z problemami takimi jak:

 • traumy (na skutek zdarzeń losowych np. choroby, interwencje medyczne, wypadki komunikacyjne, działania wojenne, katastrofy, napaść, pobicie, gwałt),
  jak również traumy relacyjne i rozwojowe;
 • zaburzenia lękowe, dysocjacyjne, zaburzenia snu;
 • parentyfikacja
 • żyją w chronicznym stresie albo są w kryzysie
 • doświadczyły strat, są w żałobie
 • mają trudności z regulacją emocji, wyrażaniem potrzeb, stawianiem granic
  w relacjach
 • izolują się, czują się osamotnione, cierpią z powodu wstydu i poczucia winy

 

 • doświadczają trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych
 • doświadczyły zdrady, porzucenia

Psychiatra

Wizyta u lekarza psychiatry często w świadomości społecznej kojarzy się bardzo źle, nie bójmy się jednak tego. Lekarz psychiatra to lekarz – tak jak każdy inny a wizyta u specjalisty może przynieść wiele korzyści. Specjalista pomoże w takich problemach jak depresja, bezsenność, zaburzenia lękowe, anoreksja, bulimia i wiele innych. Pomoże nam też w sytuacjach kryzysowych. Czasami zaledwie kilka wizyt pomoże spojrzeć na problem zupełnie inaczej, a w razie konieczności lekarz przepisze odpowiednią farmakoterapię.

W naszym Centrum psychiatrą jest: lek. med. Jakub Woźniak. Przyjmuje zarówno osoby dorosłe jak i młodzież od 13 roku życia.

 

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Pilskie Centrum Psychoterapii umożliwia Państwu skorzystanie z profesjonalnej diagnozy psychologicznej procesów poznawczych oraz zaplanowanie indywidualnego procesu terapii neuropsychologicznej.

Do kogo skierowana

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna są skierowane m.in. do osób, które doznały uszkodzeń neurologicznych wskutek wypadków, urazów głowy, guzów mózgu, zaburzeń krążenia mózgowego (udar), chorób układu nerwowego lub w przebiegu procesu otępiennego (demencja) w przypadku osób starszych.

Opieką neuropsychologiczną obejmujemy osoby, które:

 • skarżą się na pogorszenie pamięci lub utratę zdolności zapamiętywania,
 • doświadczają trudności w zakresie porozumiewania się i rozumienia mowy, czytania i pisania,
 • mają trudności z planowaniem działań i ich realizacją, rozwiązywaniem problemów,
 • nie radzą sobie z wykonywaniem codziennych czynności,
 • odczuwają pogorszenie stanu psychicznego i emocjonalnego związane z sytuacją życiową (depresja).

Z pomocy neuropsychologa mogą skorzystać także dzieci: z trudnościami szkolnymi, dysleksją, dysgrafią, akalkulią (utrata zdolności liczenia i posługiwania się liczbami), z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), dzieci przedwcześnie urodzone (wcześniaki), dzieci z chorobami ogólnorozwojowymi (m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce).

Co zyskam

Diagnoza neuropsychologiczna pozwoli ocenić aktualny poziom deficytów poznawczych osoby po przebytym urazie mózgowym oraz wyodrębnić funkcje zachowane na dobrym poziomie. Jednocześnie jest ona wstępem do stworzenia indywidualnego programu rehabilitacji neuropsychologicznej, ukierunkowanego na redukcję deficytów i poprawę ogólnego funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego.

Czas trwania

Diagnoza neuropsychologiczna obejmuje zwykle 2-4 spotkania, podczas których badane są poszczególne aspekty funkcjonowania osoby diagnozowanej (pamięć, uwaga, myślenie, język, funkcje wykonawcze) oraz jej funkcjonowanie ogólne.

Terapia neuropsychologiczna służy usprawnianiu utraconych lub osłabionych w wyniku choroby czy urazu funkcji, poszukiwaniu strategii radzenia sobie z deficytami.

Czas trwania terapii i częstotliwość sesji są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości indywidualnych pacjenta.

WAŻNE

Terapia neuropsychologiczna jest szczególnie efektywna, jeśli zostanie rozpoczęta możliwie szybko po zachorowaniu lub urazie.

O czym warto pamiętać

W trakcie konsultacji diagnostycznej mogą zostać zaproponowane różne zadania i testy, dlatego osoby używające okularów do czytania lub aparatów słuchowych są proszone o ich zabranie na wizytę.

Na pierwsze spotkanie należy zabrać dokumentację lekarską i psychologiczną, wyniki wcześniej wykonanych badań.

Diagnozę i terapię neuropsychologiczną w naszym Centrum prowadzi: Agnieszka Potocka

Terapia seksuologiczna

Wizyta u seksuologa może być dla pacjenta dużym stresem, a decyzja o niej trudna, często odkładana nawet przez wiele lat. Równocześnie spotkanie ze specjalistą stwarza szansę na rozwiązanie problemów dotyczących seksualności i płciowości.

Udane życie seksualne to nie tylko udany „seks”, ale także, zdolność do tworzenia harmonijnych związków międzyludzkich opartych na partnerstwie i miłości.

Wiele osób cierpi z powodu zaburzeń funkcji seksualnych, niejasności co do własnej orientacji seksualnej lub problemów związanych z jej akceptacją lub adaptacją do środowiska społecznego, albo z powodu problemów dotyczących płci.

Wizyta w gabinecie seksuologa stwarza możliwość stawienia czoła wszystkim tym problemom i ich rozwiązania.

Terapię seksuologiczną w Pilskim Centrum Psychoterapii prowadzi: mgr Monika Boryczka.

Terapia seksuologiczna ma na celu usunięcie problemów i dysfunkcji seksualnych (np. zaburzenia erekcji, bolesne stosunki), przywrócenie potrzeb seksualnych, zdolności osiągania orgazmu lub podniesienie jakości, czy urozmaicenie życia seksualnego. W naszej ofercie znajdują się zarówno indywidualne konsultacje seksuologiczne, jak i seksuologiczna terapia par (terapia małżeńska).

Poza terapią dla dorosłych, udzielamy również pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, w zakresie:

 • masturbacji dziecięcej,
 • prawidłowości rozwoju psychoseksualnego;
 • diagnozy i wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin po doświadczeniu przemocy seksualnej.

Jak wygląda pierwsza wizyta u seksuologa?

Pierwszą wizytę zwykle można potraktować jako spotkanie konsultacyjne, diagnostyczne, podczas którego przedstawiane są powody zwrócenia się o pomoc. Aby właściwie zdiagnozować Twoją sytuację, seksuolog może zadawać wiele pytań. Pozwala to znaleźć przyczyny problemów, określić optymalne metody i czas terapii.

Z uwagi na to, że problemy seksualne mogą wiązać się ze stanem zdrowia, tematem rozmowy mogą być także schorzenia, tryb życia, przyjmowane leki, nawyki.

Psycholog seksuolog nie wykonuje żadnych badań fizykalnych, ale może odesłać Cię na konsultacje do odpowiedniego specjalisty, np. ginekologa, endokrynologa, neurologa.

W naszym Centrum masz prawo oczekiwać:

 • życzliwości i kultury osobistej,
 • bezstronności, wolności od uprzedzeń, narzucania obcego Ci światopoglądu,
 • akceptacji Twojej osoby,
 • akceptacji Twojej orientacji seksualnej i poczucia Twojej płci,
 • poszanowania granic Twojej intymności psychicznej i cielesnej,
 • uzyskania rzeczowej pomocy lub informacji, gdzie ją możesz uzyskać,
 • Przestrzegania Twoich praw seksualnych ustanowionych przez Światową Organizację Zdrowia.

Potrzeby seksualne są naturalne i nie powinny być przedmiotem wstydu, poczucia winy, ukrywania! Gabinet seksuologiczny może być miejscem, w którym znajdziesz wyjaśnienie, zrozumienie i rozwiązanie swoich problemów.

Terapię seksuologiczną w naszym Centrum prowadzi: mgr Monika Boryczka

Terapia uzależnień i współuzależnienia

Człowiek, w którego ludzie wierzą jest potęgą; podwójną ma moc, jeżeli sam w siebie uwierzy

— Ralph Waldo Emerson

Jeżeli Ty bądź osoby w Twoim otoczeniu zaczynają dostrzegać poniższe objawy:

 • wypicie alkoholu lub zażycie narkotyku przynosi Ci ulgę,
 •  zdarzyło się, że piłeś/brałeś kilka dni pod rząd,
 • zauważyłeś że Twoja reakcja na alkohol/narkotyk zmieniła się,
 • znasz stan napięcia połączony z chęcią natychmiastowego wypicia alkoholu/zażycia narkotyku,
 •  Twoim udziałem są przykre dolegliwości fizyczne i psychiczne po zaprzestaniu picia /brania,
 •  masz kłopoty w życiu związane z Twoim piciem/braniem,
 •  wielokrotnie podejmowałeś decyzje, że od jutra przestaniesz pić /brać,
 •  masz trudność z przerwaniem picia /brania, gdy już zaczniesz,
 •  następnego dnia po piciu/braniu poprawiasz sobie samopoczucie alkoholem /narkotykiem,
 • wstydzisz się i czujesz się winny, że pijesz /bierzesz,
 • coraz częściej słyszysz od bliskich, że pijesz/bierzesz za dużo,
 • doświadczyłeś bolesnych strat w swoim życiu z powodu picia/brania

Przyjdź, pomogę Ci: dowiedzieć się na czym polega Twój problem, zrozumieć naturę tego problemu, dowiedzieć się jak utrzymać abstynencję, poprawić relacje z bliskimi, uporządkować swoje życie.
Oprócz leczenia uzależnień chemicznych (alkoholizm, narkomania, lekomania, zażywanie dopalaczy) specjalizuję się w pomaganiu osobom, które doświadczają tzw. zaburzeń nawyków i popędów, tj.:

 • patologiczny hazard
 • uzależnienia od gier komputerowych i Internetu
 • inne nałogowe zachowania (pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm).

Drogi Kliencie – możesz doznawać permanentnego stresu, cierpienia i innych negatywnych emocji spowodowanych życiem z osobą uzależnioną: obecnie (współuzależnienie), jak i w przeszłości (syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika).

Dlatego moją ofertę kieruję również do osób z rodzin z problemem uzależnień: współmałżonka, dzieci (powyżej lat 16), rodziców uzależnionego.

Nie czekaj! Problem sam się nie rozwiąże! Możesz to zmienić! I ja Ci w tym pomogę!

Terapię uzależnień i współuzależnienia w naszym Centrum prowadzą:  Katarzyna Menakiewicz;

mgr Monika Boryczka

Terapia par i małżeństw

Związki stanowią jeden z najważniejszych obszarów życia. Nic więc dziwnego, że jest to miejsce wielkich radości i trudności. Psychoterapia par przeznaczona jest dla małżeństw oraz związków o charakterze intymnym, ale też dla osób będących w relacjach innego rodzaju (przyjaciół, krewnych), które zainteresowane są pracą terapeutyczną nad wspólnymi problemami lub nad rozwijaniem łączącego ich związku.

Cel terapii wypływa od zainteresowanych pracą osób i określany jest roboczo podczas konsultacji. Może nim być zaadresowanie konkretnych trudności, jak konflikty, zarzuty, problemy seksualne, ale też tematy mniej specyficzne, jak frustracja, trudna atmosfera, nuda, czy poszukiwanie aktualnego sensu relacji.
Praca z procesem opiera się na podejściu, które koncentruje się na odkrywaniu znaczenia zdarzeń w relacji, a nie na ich ocenie lub dawaniu rad.

Psychoterapia tego rodzaju bada to, co łączy i dzieli dwoje ludzi. Odkrywa, kim partnerzy stają się w stosunku do siebie w relacji, jak zmienia się ich doświadczenie siebie i drugiej osoby, i po co tak się dzieje, jakie mają związane z relacją lęki i nadzieje, bądź w jakim szerszym, społecznym lub kulturowym otoczeniu ich związek się znajduje. Psychoterapia par traktuje relację jako podmiot wykraczający poza indywidualną psychologię partnerów, i na relacji skupia swoją uwagę (w razie potrzeby sugerując indywidualną pracę psychoterapeutyczną nad konkretnymi zagadnieniami).

 

Terapię par i małżeństw w naszym Centrum prowadzi: mgr Agnieszka Tartirmgr Katarzyna Durak – Lecykmgr Aleksander Samorski