psycholog piła

Testowy artykuł

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

mgr Joanna Baj-Skierkowska

Jestem z wykształcenia psychologiem psychoterapeutą oraz filologiem angielskim. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i kieruję się w swojej pracy zasadami kodeksu etyki psychoterapeuty PTPS. Poddaję się także regularnej superwizji.

Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas studiów psychologicznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w trakcie wieloletniej pracy w szkole (także w roli pedagoga) oraz podczas półrocznego stażu na Oddziale Psychiatrycznym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ w Wałczu. Obecnie jestem studentką III roku Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Oferuje Państwu pomoc w  kryzysach życiowych,  konsultacje oraz psychodynamiczną psychoterapię indywidualną. Jako terapeuta z ciekawoscia i namysłem podchodzę do każdej Osoby starając się zrozumieć podłoże jej trudności. Z uważnością  towarzyszę jej w drodze do samopoznania i odkrycia własnej indywidualności. W atmosferze szacunku i akceptacji poszukujemy takich rozwiązań, które umożliwią bardziej satysfakcjonujące i pełniejsze życie.

Zapraszam na spotkanie

mgr Aleksander Samorski

mgr Aleksander Samorski (pedagog społeczny , socjoterapeuta, psychoterapeuta w nurcie Gestalt - w trakcie specjalizacji)

Jestem z wykształcenia pracownikiem socjalnym. Lata pracy w zawodzie wzbogaciły mnie o doświadczenia ze sfery psycho i socjo bytowej. Jako długoletni wolontariusz działający na rzecz osób niedosłyszących i niesłyszących zdobyłem umiejętność porozumiewania się w języku migowym. Ponadto ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii umożliwiły mi lepszy kontakt z młodzieżą umożliwiając mi łatwość moderowania grupy i pracy w grupie. Obecnie jestem studentem w trakcie specjalizacji  w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, w której jednocześnie korzystam ze stałej superwizji mojej pracy zawodowej. Podejście Gestalt cechujące pojmowanie człowieka w sposób holistyczny: myśli - uczucia - doznania z ciała, opierające się na dialogu, kontakcie i relacyjności z klientem, parą czy grupą.

Wsparcie psychologiczne w podejściu Gestalt oferuję:

- w kontakcie indywidualnym (młodzież, dorośli);

- w kontakcie z parą;

- w kontakcie z grupą.

Serdecznie zapraszam osoby, które chcą bliżej siebie poznać i odpowiedzieć sobie na pytanie: "Dlaczego tak mam?"; "Dlaczego tak funkcjonuje w życiu?" oraz "Co mogę zrobić by było mi lżej?".  Bardzo mile widziane są również osoby posługujące się językiem migowym.

Do zobaczenia

Aleksander

mgr Maciej Łukaszewicz

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą w trakcie w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.

Jak pracuję?

Jako psychoterapeuta będę spotykać Ciebie w Twoim tu i teraz, tak, jak jesteś - z Twoimi trudnościami, wątpliwościami, problemami czy cierpieniem. Razem możemy je przyjąć, oglądać i badać.  Będę Ci towarzyszyć i wspierać na drodze spotykania się ze sobą i próbowania zmian.

Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz parami, pomagając im w rozwiązywaniu problemów życiowych, radzeniu sobie           ze stresem, lękiem, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach, kryzysami egzystencjonalnymi                i duchowymi.

Oferuję psychoterapię lub wsparcie terapeutyczne dla dorosłych, młodzieży  oraz  par. Pracuję w nurcie psychoterapii Gestalt i za zgodą klientów włączam do swojej pracy terapeutycznej również działania twórcze oraz pracę z ucieleśnionym ja.

Kieruję się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychoterapeuty a moją pracę regularnie poddaję superwizji.

Na psychoterapię do mnie może zgłosić się każdy, kto:

- chce lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby

-ma trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem, lękiem, depresją lub innymi problemami psychicznymi

-chce poprawić jakość swoich relacji z innymi ludźmi, np. partnerem, rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami

-poszukuje sensu i celu swojego życia

Kim jestem?

Jestem absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr teologia i filozofia) i Brikbeck College, University of London (MSc, Europeistyka i zarządzanie). Przez ponad 20 lat pracowałem jako menadżer kultury, pedagog i reżyser teatralny w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Anglii i Francji, z różnymi grupami społecznymi, m.in.: seniorami, dorosłymi, młodzieżą szkół średnich, czy osadzonymi w zakładzie karnym.

Od 2020 roku szkolę się w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu (http://www.gestalt-wspg.pl/) akredytowanej przez EAGT.

Jestem członkiem-studentem:

New York Institute for Gestalt Therapy (https://newyorkgestalt.org/),

European Association for Gestalt Therapy (EAGT www.eagt.org),

oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (https://gestaltpolska.org.pl/).

Pracuję w języku polskim, angielskim i francuskim.

 

Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcą lepiej poznać siebie, odkryć swój potencjał i poprawić jakość swojego życia.

 

mgr Klaudia Ryder

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w procesie szkolenia.
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i
choroby).
Ukończyłam 4-letnie szkolenie w ramach Szkoły Psychoterapii w nurcie Analizy
Transakcyjnej, która spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6
listopada 2013, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 27.11.2013, poz. 1386). Swoją
wiedzę z zakresu psychoterapii nieustannie poszerzam w ramach seminariów
przygotowujących do egzaminu certyfikacyjnego, prowadzonych przez
Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu.
Posiadam certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej – European
Association for Transactional Analysis (EATA).
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas kilkumiesięcznego stażu
na Oddziale Psychiatrycznym w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu,
pracując z młodzieżą w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Trzciance oraz jako psycholog na Oddziale
Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w 107 Szpitalu Wojskowym w
Wałczu. Obecnie pracuję jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym przy 107
Szpitalu Wojskowym w Wałczu.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W pracy kieruję się zasadami
zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie
Etycznym Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób
dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców

Problemy wychowawcze, wątpliwości na temat rodzicielstwa czy trudności w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi dotyczą wielu rodzin. Ważne, aby nie zostawiać problemów, trwając przy nadziei, że rozwiążą się same lub dzieci z nich wyrosną.

 • Jeśli coś niepokoi cię w rozwoju twojego dziecka,
 • nie wiesz, jak poradzić sobie z jego emocjami,
 • masz trudność z utrzymaniem dobrego zachowania u dziecka

Zapraszamy na indywidualne spotkania z psychologiem, psychoterapeutą, w trakcie których rodzice mają możliwość opowiedzenia o trudnościach, podzielenia się wątpliwościami, zadania pytań, przyjrzenia się problemom i uzyskania informacji o możliwościach poradzenia sobie z nimi.

Forma takiej pomocy adresowana jest zarówno do rodziców małych dzieci, jak i nastolatków.

Spotkania z rodzicami dzieci do 1. roku życia, mogą odbywać się w obecności dziecka. Spotkania z rodzicami dzieci starszych (powyżej 1. roku życia) odbywają się bez dziecka. Jeśli zaistnieje potrzeba, spotkania mogą zostać uzupełnione o wspólne spotkania z dzieckiem.

Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu. Czas trwania jednego spotkania to 50 minut.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców w naszym Centrum prowadzą:
Katarzyna Durak,  mgr Agnieszka Potockamgr Mirosława Rojekmgr Aleksander Samorski

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

W życiu dzieci i młodzieży czasami pojawiają się trudności, z którymi nie zawsze rodzice potrafią sobie sami poradzić. Problemy pojawiają się w domu, szkole, przedszkolu, w relacjach z rówieśnikami. Warto w takich momentach skonsultować się ze specjalistą, który pomoże poradzić sobie z tymi trudnościami.

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży obejmuje:

 • depresję, lęki,
 • nadmierną lękliwość,
 • nieśmiałość,
 • uzależnienia,
 • brak motywacji,
 • zachowania impulsywne i agresję,
 • trudności w relacjach, kontaktach z rówieśnikami,
 • uzależnienia,
 • problemy szkolne i wychowawcze,
 • trudności w relacjach z rodzicami,
 • problemy emocjonalne,
 • tiki, fobie,
 • moczenie,
 • zaburzenia związane z odżywianiem,
 • niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć,
 • inne problemy okresu dojrzewania,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania itp.

Jak przebiega terapia dzieci i młodzieży?

Sesja terapeutyczna polega na spotkaniach dziecka, nastolatka i/lub rodzica z terapeutą. Terapia odbywa się początkowo z samymi rodzicami (pierwsze spotkanie konsultacyjne z psychologiem) w celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania.

Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie młodej osoby z terapeutą, podczas którego poznaje się dziecko, co służy pogłębieniu diagnozy problemu.

Po rozpoznaniu przez terapeutę specyfiki przejawianych przez dziecko / młodzież trudności, ustala się cel i plan psychoterapii, rozpoczynając sesje terapeutyczne. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub rozmowy, w zależności od wieku pacjenta i specyfiki problemu. W sytuacji, kiedy małe dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, konieczna jest obecność opiekuna na pierwszych sesjach. Zazwyczaj już po kilku spotkaniach dziecko czuje się gotowe do pozostania sam na sam z terapeutą.

Czasami wystarczy kilka wizyt, ale zdarza się, że wskazana jest dłuższa terapia. W niektórych przypadkach bywa tak, że problemy z dziećmi / nastolatkami są wynikiem trudności, jakie rodzice przeżywają w dorosłym życiu i wtedy mogą się okazać wskazane indywidualne spotkania rodzica z psychoterapeutą lub terapia rodzinna.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy.

Psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w naszym Centrum prowadzą:

mgr Paulina Łakomymgr Daria Bonifacy

mgr Katarzyna Durak Lecyk

mgr Aleksander Samorski

mgr Monika Boryczka

Seksuolog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień i współuzależnień

 • Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu –specjalność praca socjalna
  i resocjalizacja oraz studia podyplomowe na kierunku Seksuologia kliniczna na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie.
 • Jestem absolwentką Studium Umiejętności Psychologicznych (MOSTU Kraków) oraz Studium Terapii Uzależnień (MOSTU Kraków) , jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień
  i współuzależnień (nr 1254 PARPA).
 • Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako terapeuta w Oddziale Terapii Uzależnień w Piecewie. Uczestniczyłam w procesie powstawania, a następnie przez 8 lat pracowałam jako terapeuta w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Złotowie.
 • Odbyłam staż w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu. Zdobywając doświadczenie miałam także okazję uczestniczyć w pracy domów dziecka, aresztu oraz policji.
 • Od 2016 roku jestem związana z Zakładem Leczenia Uzależnień w Charcicach gdzie prowadzę terapię indywidualną i grupową. Ponadto prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną.
 • Prowadzę szkolenia edukacyjne oraz treningi dla rodzin osób uzależnionych, kuratorów i pracowników socjalnych.
 • Staram się uzupełniać wiedzę biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
 • Swoją pracę superwizuję.

Swoją pomoc oferuję osobom, które doświadczają :

kryzysu emocjonalnego, zaburzeń seksualnych, uzależnienia od seksu, alkoholizmu, uzależnienia od hazardu, narkomanii, problemów w związku z zaangażowaniem w relację z osobą uzależnioną . Zapraszam także wszystkich, którzy niepokoją się swoim (bądź czyimś) zachowaniem , ale nie mają pewności, czy chcą to zmieniać.

mgr Anna Adamczyk-Śliwińska

Jestem absolwentką czteroletniego Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie.

Posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa (MSc.) i certyfikuję się w leczeniu traumy metodą terapii Brainspotting. Jestem również facylitatorem EmotionAid® - opartej na podejściu Somatic Experiencing® interwencji wspomagającej regulację stresu i napięcia.

Pracuję z osobami dorosłymi w nurcie integratywnym i w terapii schematu.

Doświadczenie zdobywałam w Ośrodku Psychoterapii Psychologgia w Warszawie, w Fundacji Regiment - Strefa kobiet z Wałcza, odbywając staż na oddziale psychiatrycznym 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, jak również w Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot. Pracuję zgodnie z etyką zawodową i regularnie superwizuję swoją pracę
u certyfikowanych superwizorów.

Zapraszam każdego, kto chce zadbać o siebie i pełniej przeżywać swoje życie, niezależnie od płci, wieku, orientacji czy wyznania.

Specjalizuję się w niesieniu pomocy osobom, które przeżywają różnorodne formy cierpienia psychicznego i borykają się z problemami takimi jak:

 • traumy (na skutek zdarzeń losowych np. choroby, interwencje medyczne, wypadki komunikacyjne, działania wojenne, katastrofy, napaść, pobicie, gwałt),
  jak również traumy relacyjne i rozwojowe;
 • zaburzenia lękowe, dysocjacyjne, zaburzenia snu;
 • parentyfikacja
 • żyją w chronicznym stresie albo są w kryzysie
 • doświadczyły strat, są w żałobie
 • mają trudności z regulacją emocji, wyrażaniem potrzeb, stawianiem granic
  w relacjach
 • izolują się, czują się osamotnione, cierpią z powodu wstydu i poczucia winy

 

 • doświadczają trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych
 • doświadczyły zdrady, porzucenia