mgr Katarzyna Durak – Lecyk

Jestem absolwentką studiów magisterskich  na kierunku  Pedagogika o specjalności   opiekuńczo – wychowawczej . Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu ; oligofrenopedagogiki , logopedii , muzykoterapii z psychoprofilaktyką stresu oraz Stosowanej Analizy Zachowania  na SWPS w Poznaniu.  Od wielu lat pracuję w obszarze terapii dzieci i młodzieży  oraz profilaktyki edukacyjno- wychowawczej.  Doświadczenie zdobywałam w palcówkach oświatowo – terapeutycznych ; Warsztatach Terapii Zajęciowej , świetlicy Socjoterapeutycznej , przedszkolach i szkołach podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jestem wykładowcą w szkole Policealnej „ Zak” w Pile na kierunku ; Terapeuty Uzależnień. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej. Wielospecjalistyczne wykształcenie pozwala mi spojrzeć na człowieka całościowo – holistycznie. Pozwala mi  przyjrzeć się potrzebom pacjenta na wielu płaszczyznach jego funkcjonowania.  Pracuje  z zachowaniami  trudnymi , niepożądanymi , lekami , fobiami, obniżoną motywacja.  Z dziećmi  i młodzieżą  z niepowodzeniami  szkolnymi. Prowadzę konsultacje , porady psychoedukacyjne  w obszarze wychowania i edukacji  dla rodziców / opiekunów/ nauczycieli.

Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje  . Ukończone liczne kursy , warsztaty i szkolenia dodatkowo poszerzyły i  wzbogaciły mój warsztat pracy.

Były to  mi;

Ukończenie szkolenia  z Dialogu Motywacyjnego I , II, III stopnia

Dolnośląska Centrum Psychoterapii ; Studium Terapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

Instruktor  Masażu Shantala Certyfikat nr 389/ XXII/ 2011 - Polska Szkoła Masażu  Shantala

Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych – Centrum Edukacji i Rozwoju Tutor

Szkolenie; Diagnostyka w poradnictwie psychologiczno- pedagogicznym – Warszawa

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – Procentrum Warszawa

Terapia Motoryki Ręki Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i MPDz I i II stopień – Gdańska Pracownia Pomocy Pedagogicznej , Psychologicznej i Terapeutycznej Gdańsk

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard –  Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w aspekcie oddziaływań interdyscyplinarnych -  Centrum kształcenia Lider – Gniezno

Jak Radzic Sobie z Trudnymi Zachowaniami Dzieci – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Starachowice

Ukończenie Kursu Instruktorskiego ‘” Muzyka, Taniec , ruch w edukacji , terapii zajęciowej i treningach rozwoju osobistego” -  „ Mowimento”- Poznań