mgr Dorota Podgórska

Jestem pedagogiem oraz certyfikowaną psychoterapeutką Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutów Gestalt oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

W 2005 roku ukończyłam szkołę psychoterapeutów dla dorosłych w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Wiedzę zdobywałam również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej oraz profilaktyki przemocy i uzależnień.

Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę zawodową w zakresie umiejętności psychoterapeutycznych, uczestnicząc w licznych warsztatach oraz szkoleniach z zakresu analizy transakcyjnej i psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Jestem pod stałą superwizją Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

  • Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot,
  • Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile,
  • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Psychiatrycznej i Odwykowej dla Dorosłych,
  • Terapia indywidualna wśród Polonii w Kanadzie.

Uważam, że profesjonalny kontakt terapeutyczny wnosi w życie Człowieka stojącego na rozdrożu pozytywny impuls.

Dorota Podgórska